Det episke rollespil

3. spilgang

spillet den 19. july 2008

I den time som i skulle vente på at snakke med byråds medlemmerne forsvandt Cherak ud i storbyens vrimmel. 

Efter yderligere snak om hvad gruppen skulle hedde, gik Maffilux ind og fremlagde det for Byrådmedlemmerne Zalmaro, Brom og Maron. Derefter fik Maffilux afvide at de havde brug nogen til at løse problemmet med at deres kvinder forsvandt i byen om natten.

I gik "på tur" ned i den gamle bydel, hvilket ikke var noget specielt hyggeligt sted. Efter lang tids søgen fandt i en trappenedgang som i fuldte. For enden af trappen var der noget der lignede en drypstens hulde. Inden i hulen var der en rigtig stor rød krystal. Leoril fortalte også at der var noget der inde, men ingen af jer kunne se noget med det blotte øje. men da i nærmede jer den store krystal…

Så dukkede der det op som Leoril havde snakket var der. 8 yderst velskabte kvindfolks væsner er den værste slags, deamonnetters. kampen begyndte, men gruppen fandt det hurtigt lidt sværere end som så. Deres fortryllende dans lokkede de fleste af jer i trangse, mens de andre af dem begyndte at flå jer. Men som viljen til at slås blev større end deres fantastiske dans blev væsnerne hurtigt bragt til fald. Ecko fortsatte så dog derefter i hans blodsrus med at smadre den store krystal.
da det var slut, vente folk hjem og sov på kroværelset, dog på nær en enkelt MEGET træt af jer som blev tilbage.

dagen efter blev der snakket med byrådet efter et lille tilsyn nede i hulen og en snak med en troldmand, fast slog de at de mystiske forsvindinger var blev opklaret. For at have løst opgaven så "helte modigt" blev i belønnet med nogle belter, dog på nær Herto, som fik noget lidt andet af en anden mand i byen.

Efter lidt snak om hvad der så skulle ske, fandt i frem til at skulle eskortere en forsynings karavane op til krigen mod mørkelverne i nord. karavanen satte afsted ved middags tid. Der blev rejst i et godt tempo, kun med en enkelt 2 timers pause og et mindre, og ledt overkommeligt angreb kom i ellers helskinnet frem til menneske hæren. Målrette gik i op og fik en snak med generalen og meldte jer til "front linjen". General Odran havde dog andre planer, for en gruppe af jeres kaliber. I modtog opgaven; at sætte deres ballistaer ud af spil. Hvis det skulle lykkes for jer ville Stålskjoldene bliver skudt til pluk fisk og det miderste af frontlinjen kunne holdes.

Næste morgen slog helvede sig løs på salgmarken: I lettede med Leorils fugl og dykkede direkte ned til deres baglinje og balistaerne. jeres særdeles effiktive angreb havde stor succes og i fik hurtigt elimineret balistaerne. knapt to regimenter armbrøst skytter blev også jaget på flugt efter meget store tab på grund af den knapt så sindsstabile Ecko gik ammok i deres rækker.

Derefter blev opgaven lidt mere kompliseret af fremmødet af firs blackguards, deres leder, hans præst og tre sorcerer kvindfolk. modstanden var blevet sværere end før og Ecko måtte også lade livet til mørkelver hænder. Men I fik banket dem til ukendelighed alligevel.

Kampen var slut og med nød og næppe vundet af menneskerne, med stor taknemmelighed for jeres "arbejde" på fjendes baglinje. forskellige magiske genstande blev samlet ind, mens forskellige præster healede folk på kamppladsen. Maffilux fik tilkaldt en healer som forhåbentligt kunne rede Ecko. Præsten, tro tjener af Pelor, bad en lang bøn til sin gud; En lys kegle fra himlen ramte præsten og så bankede han ellers sine knyttede næver ned i Ecko kæmpe… krop. I andre så, som tilskuere, hvordan Ecko's sår helede og han vågnede op uden et eneste meen.  

 

Comments

Hvad hedder den der wiki hjemme side hvor du kan søge i D&D ??

3. spilgang
Storm

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.