Det episke rollespil

5. spilgang

spillet den 16. august

Efter mere tanke spil, blev gåden løst og Cheral samt maffilux kunne nu komme ind og gøre en ende på sværdrets ondskab. I mellemtiden var Ecko forsvundet ud i bjergene men ingen ledte efter ham.

På vej øst over igen, samlede de Herto op i minebyen samt en ny følgesvend som skulle samme navn, den nye hed Axel. Axel ville gerne besøge den mærkelige sten ting som i havde støt på tidligere i den gamle borg ruin. Det blev til et mindre visit før i rejste videre.

I nåede tilbage til Trima og forhørte jer ved det kære byråd om hvad sådan nogle helte kunne foretage sig. Rådsformand Zalmaro forslog jer at drage mod syd da der havde været nogle problemer med sumpfolkene. På Zalmaro's opfortring dragede i mod syd for at se hvad der skete. I kom ned til en by som blev styret af en mand som blev kaldt kaptajnen. Kaptajnen, flink som han var, fortalte at nabobyen var blevet taget som slaver af Lizardfolket. I tog til nabo byen for at følge sporet ned i den store sump. rejsen gik også fint med maffilux i spidsen som stifinder. Men ikke lang tid efter i havde tråt ind i sumpen begyndte der at opstår lidt flere problemer. Gruppen bestående af Cherak, Maffilux, Herto og Axel stødte først på levende og meget aggresive slyngplanter samt en lille gruppe skinks. Men som de mægtige eventyrer de nu var ikke blot overlevede de problemerne, men kæmpede sig strålende ud af dem så de kunne fortsætte deres færd.

 

Comments

Storm

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.